عدم تصویب اساسنامه ارشاد علی الرقم فشارهای گوناکون

کرج خبرنگار همبستگی:

دومین مجمع خانه مطبوعات در محل سالن همایشات اداره کل ارشاد استان البرز
برگزار شد.در این جلسه اساسنامه اراییه شده اداره ارشاد در مجمع عمومی خانه
مطبوعات (نوبت دوم)با مخالفت قاطع اکثریت اعضای خانه به تصویب نرسید این
در حالی بود که  اداره کل ارشاد استان البرز با تحدید اینکه اگر اساسنامه
جدید به تصویب نرسد از فعالیت روزنامه نگاران در قالب خانه جلوگیری میشود
،به تصویب روزنامه نگاران البرزی نرسید.

/ 0 نظر / 16 بازدید