حبس ابد برای 2 متهم پرونده بیمه ایران

 
احکام قطعی گروهی از متهمان
پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.
به گزارش همبستگی البرز:شعبه 32 دیوان عالی کشور عصر روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه
92 احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام
کرد:

1- مصطفی حمزه‌نوسی  به اتهام
تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون
تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 1) حبس ابد  2) انفصال دائم از خدمات دولتی 
3) رد مال به مبلغ 33،296،089،620 ریال در حق بیمه ایران   4) جزای نقدی به مبلغ
64،092،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم گردید.

2- داود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس
توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء
واختلاس 1)حبس ابد 2) انفصال از خدمات دولتی 3)ردمال به مبلغ 35،796،089،920 ریال
در حق بیمه ایران 4) جزای نقدی به مبلغ 66،592،172،240 ریال درحق صندوق دولت محکوم
گردید.

3- بدیع اله کیانی به
اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون
تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس 1) 25 سال حبس تعزیری 2)انفصال دائم از خدمات
دولتی 3)ردمال به مبلغ 10،750،574،330ریال در حق بیمه ایران4)جزای نقدی به مبلغ
61،592،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود.

4- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با
جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس
مصوب سال 1367 محکوم به 1)15 سال حبس 2)رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18،500،000،000ریال
3)جریمه نقدی به مبلغ 37،000،000،000ریال محکوم گردید.

5- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده
3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری   1) 8 سال حبس 2) جزای
نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال در حق دولت 3)انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ
بازنشستگی منتفی می گردد.

6- علی
جلیل
به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء
واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 1)5 سال حبس 2)جزای نقدی به مبلغ 700،00،00
ریال

7- شهریار خسروی به اتهام
دریافت رشوه با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و
کلاهبرداری به 1)9سال حبس تعزیری 2) جریمه نقدی به مبلغ 5،000،000،000 ریال در حق
دولت محکوم گردید

8- محمود باقری
زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به 1)18 ماه حبس 2)رد مال به مبلغ 1،390،000،000
ریال در حق استانداری 3)جزای نقدی به مبلغ 2،780،000،000 ریال در حق دولت محکوم
گردید.

9- ایرج عبدالحمیدی به
اتهام معاونت در اختلاس به 1) 1سال حبس تعزیری 2) جزای نقدی به مبلغ 270،000،000
ریال 3) رد مال به مبلغ 135،000،000 ریال محکوم گردید.

10- فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس
توام با جعل در باند اختلاس به 1)تعزیر درجه 6 2) شش ماه حبس 3) ردمال به مبلغ
980،500،00 ریال 4) جریمه نقدی به مبلغ 1،861،000،000 ریال محکوم گردید.


11- داود سرخوش شهری به اتهام
دریافت رشوه به 1) سه سال حبس تعزیری 2)ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 670،000،000 ریال
3) در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه
عمومی جزایی محول می شود.

12- یوسفعلی
درون پرور
با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون
تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 1)11 سال حبس 2) 20،000،000 ریال جزای نقدی
بدل از شلاق 3) انفصال دائم از خدمات دولتی 4)ردمال به مبلغ 7،000،000،000 ریال 5)
جزای نقدی به مبلغ 14،000،000،000 ریال 6) در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای
نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح می باشد.

گفتنی است به جز افرادی که
تبرئه شده اند، احکام 22 نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی
مجدد ارجاع شده است.
انتهای پیام/
/ 0 نظر / 16 بازدید