تبلیغات فروش کبد کذب است

معصومه عینی :
معاون درمان وزارت بهداشت گفت:
تبلیغات فروش پیوند کبد دروغ است و پلیس در حال شناسایی فرد آگهی کننده این نوع
تبلیغ است.
دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در
خصوص تبلیغات فروش پیوند کبد گفت: این آگاهی یک دروغ محض است که ما این موضوع را از
طریق پلیس آگاهی پیگیری می‌کنیم.
 
وی با بیان اینکه پیوند کبد در چند مرکز محدود در کشور به خصوص شیراز انجام
می‌شود افزود: پیوند کبد عمدتا از مرگ مغزی و تنها در بینارستان نمازی شیراز انجام
می‌شود، در مورد پیوند از فرد زنده هم باید گفت پیوند کبد از فرد زنده از
خویشاوندان بیمار انجام می‌شود.
 
امامی رضوی خاطرنشان کرد: این نوع تبلیغات فقط برای اخاذی صورت می‌گیرد و مردم
باید مراقب این نوع آگهی‌ها باشند.
/ 0 نظر / 13 بازدید