رانندگی بیش از 9 ساعت در شبانه روز ممنوع است

 
معصومه عینی همبستگی البرز:سردار مهماندار گفت :رانندگان
کامیون ها و اتوبوس ها حق رانندگی بیش از 9 ساعت در شبانه روز را ندارند و در صورت
رانندگی در شب می بایست حتماً از راننده کمکی استفاده کنند.
سردار مهماندار  گفت:
با توجه به آن که در 10 روز پایانی شهریور سفرهای تابستانه به اوج خود می رسد طرح
ویژه برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز اجرایی شده است.

این مقام مسئول
در ادامه در خصوص طرح فوق افزود: در این طرح وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون ها تحت
کنترل خواهند بود و در پاسگاه های راه توسط پلیس کارکرد رانندگان این دسته از وسایل
نقلیه مورد بررسی قرار می گیرد که در همین راستا رانندگان کامیون ها و اتوبوس ها حق
رانندگی بیش از 9 ساعت در شبانه روز را ندارند و در صورت رانندگی در شب می بایست
حتماً از راننده کمکی استفاده کنند.

وی اذعان کرد: اوج سفرها در 10 روز
پایانی تابستان است و در همین خصوص تیم های گشتی و کمکی عوامل پلیس راهور در سطح
جاده ها افزایش یافته است و با تخلفات کلیه رانندگان وسایل نقلیه شخصی عمومی و ...
با قاطعیت برخورد خواهد شد.

سردار مهماندار در خاتمه بیان کرد: در صورت هر
گونه تخلف حادثه ساز از سوی رانندگان خودرو توقیف و در صورت کسر حد نصاب نمره منفی
30 گواهینامه این دسته از رانندگان ابطال می شود.
/ 0 نظر / 16 بازدید